New Zealand Centre

3 ซอย 11 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 50300

083 763 3801

Mon to Fri 9am to 6 pm

newzealandcentre@hotmail.com

Send us your query anytime!